แกลลอรี่ - ส่วนวิศวกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย