ดาวน์โหลด - วิวัฒนาการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของสำนักบริหารโครงการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูล ณ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

CEO สำนักบริหารโครงการ ข้อมูล ณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ถัดไป

การมอบหมายงานรายบุคคล ส่วนบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565