ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 11/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 10/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ จังหวัดขอนแก่น

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 12/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118