ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์สำนักบริหารโครงการ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ พ 27/1/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 2/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง