ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 18/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา ดทำแผนงานการชดเชยการสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม กรณีเขื่อนราษีไศล


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 17/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ พ 27/1/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน