ดาวน์โหลด - วิวัฒนาการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของสำนักบริหารโครงการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

อดีต CEO สำนักบริหารโครงการ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562