ฝ่ายธุรการ - การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ด้วยระบบออนไลน์ (ebmc.cdd.go.th)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ถัดไป

ขอส่งจุลสารข่kวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2562