ฝ่ายธุรการ - การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ของสำนักงานชลประทานที่ 13

ถัดไป

รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรระดับปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จำนวน 5 อัตรา