ฝ่ายธุรการ - ขอส่งจุลารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนมีนาคม 2562 และฉบับที่ 13 เดือนเมษายน 2562


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง

ถัดไป

ขอขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนสมัญ ตำหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง