ฝ่ายธุรการ - แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ของสำนักงานชลประทานที่ 3


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562

ถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562