ฝ่ายธุรการ - พระราชบัญญัติวินัยการเวินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ถัดไป

ด่วน รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (Personal Assistant to CEO) จำนวน 1 ตำแหน่ง