ฝ่ายธุรการ - ด่วนที่สุด แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบ G - Chart เวอร์ชันใหม่


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง "การบริหารองค์กรภาครัฐในยุค 4.0"

ถัดไป

การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561