ฝ่ายธุรการ - ด่วนที่สุด ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับอารพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning)

ถัดไป

ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน