ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถัดไป

การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป