ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ของสำนักบริหารโครงการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วนที่สุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.)

ถัดไป

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง ของสำนักงานชลประทานที่ 10 จำนวน 2 ตำแหน่ง