ฝ่ายพัสดุ - ด่วนที่สุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานชลประทานที่ 3

ถัดไป

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ของสำนักบริหารโครงการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา