ฝ่ายธุรการ - ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ มารดานางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัด กษ.


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ถัดไป

ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร - หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน