ฝ่ายพัสดุ - ด่วนที่สุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla เพื่องานชลประทาน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ถัดไป

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่งนายช่างเครื่องจักรกล ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน