ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla เพื่องานชลประทาน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager : RM)

ถัดไป

ด่วนที่สุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)