ฝ่ายธุรการ - ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

บัญชีนวัตกรรมไทย

ถัดไป

ข้อสั่งการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยหลักคิดการตลาดนำการผลิตการเกษตรและการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์