ฝ่ายธุรการ - แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วน ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุค 4.0 " (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ถัดไป

ส่งหนังสือรวมกฎหมายเกษตรมาเพื่อการใช้ประโยชน์ในราชการ