ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - คู่มือ การยกเลิกคำขอลา ระบบ DPIS


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565