ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี

ถัดไป

แบบแสดงข้อเสนอวิสัยทัศน์