ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณรงค์ ฤทธิมา)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

Invitation to Attend the AIT International Masterclass on "Introduction to Artificial Intelligence" (25th - 27th March 2020)

ถัดไป

ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร