ฝ่ายธุรการ - ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Global Environment Facility : GEF)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง และขอสำรวจข้อมูลรถบรรทุกประเภทขนส่งที่มีจำนวน ตั้งแต่ 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ขึ้นไป

ถัดไป

ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการในการออกบูธแสดงสินค้า