ฝ่ายธุรการ - รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา มาตรการการดำเนินการของรัฐบาลจีน และผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน จากกรุงอัสตานา (Astana) เป็นกรุงนูร์-ลตัน (Nur-Sultan)

ถัดไป

แบบฟอร์ม ใบสมัครสอบคัดเลือกเลื่อนปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4