ฝ่ายธุรการ - ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ APSCO


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2563

ถัดไป

การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน จากกรุงอัสตานา (Astana) เป็นกรุงนูร์-ลตัน (Nur-Sultan)