ฝ่ายธุรการ - พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2563


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

วีดิทัศน์การปฏิบัติถวายความเคารพ การถวายบังคม เเละการหมอบกราบ

ถัดไป

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ APSCO