ฝ่ายธุรการ - ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอนำส่งบทความประจำ เดือนธันวาคม 2562 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรที่น่าสนใจปี 2563 ณ ประเทศสหรัฐฯ และประเทศแคนาดา

ถัดไป

ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์