ฝ่ายธุรการ - แจ้งขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานชลประทานที่ 3


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตราการควบคุมมลพิษจากยานพหนะเพื่อป้องกันเเละแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ถัดไป

ขอนำส่งบทความประจำ เดือนธันวาคม 2562 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรที่น่าสนใจปี 2563 ณ ประเทศสหรัฐฯ และประเทศแคนาดา