ฝ่ายธุรการ - ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตราการควบคุมมลพิษจากยานพหนะเพื่อป้องกันเเละแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ถัดไป

แจ้งขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานชลประทานที่ 3