ฝ่ายธุรการ - ด่วนที่สุด ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562

ถัดไป

การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการของภาครัฐในชุมชน