แกลลอรี่ - สำนักบริหารโครงการ ดำเนินการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรค COVID 19