แกลลอรี่ - ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 23 พฤษภาคม 2562