แกลลอรี่ - ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 4/2562 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562