ดาวน์โหลด - งานปฐมนิเทศโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำบ้านจัดสรร อ.สามเงา จ.ตาก


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 4/2562 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ถัดไป

ประชุมรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยม - น่าน สำนักงานชลประทานที่ 3