ขอแสดงความยินดีกับทีมรุ่นใหม่ สำนักบริหารโครงการ ที่ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ในการประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่ Rid Idea Seed Award 2021

ขอแสดงความยินดีกับทีมรุ่นใหม่ สำนักบริหารโครงการ
ที่ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ในการประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่ Rid Idea Seed Award 2021 ด้วยผลงาน Project OPM เป็นแนวคิดในกรทำ Application สืนค้นข้อมูลรายงานวางโครงการของสำนักบริหารโครงการ ผ่าน Smart Phone

ก่อนหน้า

เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชน เพื่อสร้างความมั่งคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ตาก

ถัดไป

รับสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน, วิศวกรโยธา (ลูกจ้างชั่วคราว)