ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วนที่สุด การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ถัดไป

การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ด้วยระบบออนไลน์ (ebmc.cdd.go.th)