ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส 1 จำนวน 1 อัตรา


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการโดยไม่ต้องประเมินผลงาน (นายเสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์)

ถัดไป

กำหนดเวลาการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562