แกลลอรี่ - สำนักบริหารโครงการ ร่วมลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ