แกลลอรี่ - ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นประธานการประชุมครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2565