แกลลอรี่ - ลงเยี่ยมหารือปัญหาการขาดแคลนน้ำ กับแกนนำชุมชน ณ สถานีประปา ม.3 บ้านวังยาว ต.แม่กั่ว จ.ลำปาง