แกลลอรี่ - สำนักบริหารโครงการ ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการ สำนักบริหารโครงการ ครั้งที่ 1/2565