แกลลอรี่ - ชป. ดันรายงาน EIA อ่างเก็บน้ำแม่บอม ลำปาง ผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ