แกลลอรี่ - การประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาแผนหลักพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ช่วงการดำเนินการจัดทำแผนหลัก (Master Plan,MP)