แกลลอรี่ - ร่วมชี้แจงประเด็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.นครพนม ต่อคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร