แกลลอรี่ - กรมชลฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ