แกลลอรี่ - ชป.ร่วมประจำศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า รับเรื่องร้องทุกข์ให้ชาวกระบี่