แกลลอรี่ - สายวิชาการ ติดตามงานงานสำรวจออกแบบ เตรียมพร้อม ครม. สัญจร จ.กระบี่ พังงา ภูเก็ต