แกลลอรี่ - ลงพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการระบายน้ำ